מחשבות על גישות פמיניסטיות לפורנוגרפיה


לפי הגישה הפמיניסטית המרכזית לפורנוגרפיה, יש לחסל מהיסוד את תעשיית הפורנוגרפיה בגלל הנזק העצום שהיא גורמת לנשים. אנדריאה דבורקין והמשפטנית הפמיניסטית קת'רין מקינון נחשבות לדוברות הבלתי מעורערות של תנועת האנטי-פורנוגרפיה. כנגד עמדתן, התפתחו ברבות השנים גישות פמיניסטיות נוספות החולקות על תפיסתן ומציעות ניתוח, הגדרות ודרכי פעולה אחרים. מאמרה של עמליה זיו, בין סחורות מיניות לסובייקטים מיניים (2004) מציג אחת מעמדות הנגד הללו, שמכונה, לצורך הדיון, כגישת האנטי-אנטי פורנוגרפיה.
 
המחלוקת בין שתי הגישות נעוצה, ראשית, בהגדרת הפורנוגרפיה. דבורקין ומקינון מגדירות את המונח כהכפפה מינית גרפית מפורשת של נשים בתמונות או במילים, כשהדגש הוא על אלמנט ההכפפה במין. האפקט הארוטי נובע מהצגתן של נשים כנחותות וסבילות. פורנוגרפיה, לדידן, היא פרקטיקה של אי שוויון מגדרי המבוסס על אידאולוגיה. זיו רואה בפורנוגרפיה ז'אנר, קטגוריה של ייצוגים המאופיינים בתיאור מפורש ובוטה של מין שמטרתם להביא לידי גירוי מיני. העובדה כי כיום, בפועל, רוב הייצוגים המיניים בפורנוגרפיית המיינסטרים הם סקסיסטיים ומיזוגנים אינה הופכת את הגדרת הפורנוגרפיה לאידאולוגיה. סקסיזם הוא אידאולוגיה. פורנוגרפיה היא ז'אנר. סקסיזם ושנאת נשים אינם מהותיים ליצירת פורנוגרפיה. זיו מקפידה להבחין בין פורנוגרפיה לסקסיזם על מנת שלא להגיע למצב בו מתקיים קישור אוטומטי בין ייצוגים מיניים באשר הם לאידאולוגיה אנטי נשית. אליבא דזיו קישור זה מתקרב באופן מסוכן, לטענה השמרנית שמין באשר הוא משפיל עבור נשים.
 
נקודת המחלוקת השנייה טמונה בכוח שמעניקות הגישות לפורנוגרפיה בהנצחת השיח הדכאני. שתי הגישות יוצאות מתוך נקודת הנחה כי ייצורים תרבותיים לא רק משקפים את המציאות אלא גם מייצרים אותה ומנציחים אותה . אולם, דבורקין ומקינון מזהות את הפורנוגרפיה כשיח מרכזי של שליטה גברית ומייחסות לה תפקיד מרכזי בייצוג ובשעתוק של ההיררכיה המגדרית. לטענתן, הנושא המרכזי של הפורנוגרפיה כלל אינו סקס אלא נשים. במילים אחרות, פורנוגרפיה בעצם עוסקת בהגדרת האישה כאוביקט שהנגישות המינית היא מהות קיומו. כנגד זאת, טוענת זיו, שהאובייקטיפיקציה של נשים בפורנוגרפיה אינה שונה מהותית מהאובייקטיפיקציה של נשים בייצוגים תרבותיים במיינסטרים. החשיפה היומיומית של בני אדם לייצוגים סקסיסטיים בפרסום ובתכניות טלוויזיה גדולה בהרבה מהחשיפה לפורנוגרפיה. כלומר, הכוח של הפורנוגרפיה לייצר ולהנציח את האידאולוגיה הגברית השלטת נמוך בהרבה מכוחם של מנגנונים חברתיים אחרים.
 
שלישית, מתקיימת מחלוקת בתפיסת הייצוגים. גישת האנטי-פורנוגרפיה גורסת כי אין קשר בין פורנוגרפיה לפנטזיה: לפי דבורקין, פורנוגרפיה אינה מורכבת כלל מדימויים ומייצוגים אלא מתיעוד של מקרים אמיתיים בהן השתתפו נשים אמיתיות. נראה כי אם הנשים מביעות כאב, הרי שמדובר בכאב אמיתי שיש להאמין לו אך אם הן מגלות הנאה וסיפוק, הרי שאלה מזויפים. לעומת דבורקין, זיו מבחינה בין ייצוג/דימוי לפעולה עצמה. לדידה, אין בהכרח קשר בין הפנטזיה לבין הסיפוק שאדם מבקש לעצמו בחיים הממשיים ולא ניתן להסיק מתוכן הפנטזיה על ההזדהות של הסובייקט.
 
רביעית, דרכי הפעולה והתמודדות הפמיניסטיות עם הפורנוגרפיה שנויים אף הן במחלוקת. זיו טוענת כי לפורנוגרפיה מגוון רחב של ביטויים ומכאן גם הכוח לשנות אותה. בהנחה שהמיניות היא מובנית תרבותית- אם פורנוגרפיה מתפקדת כשיח שמדכא נשים באמצעות קשירת חווית העונג המיני לתסריטים היררכיים שמציבים נשים בעמדה נחותה, באותה מידה יכולה הפורנוגרפיה לסייע בהבניה של פנטזיות אלטרנטיביות ולשמש כמכשיר פוליטי פרוגרסיבי (פורנו של לסביות והומואים, פורנו שמיוצר על ידי נשים, עבור נשים). במילים אחרות, אם לפורנוגרפיה יש כוח גדול כל כך, הרי שבידיים הנכונות, ניתן יהיה לקדם דרכה הגדרות אלטרנטיביות פמינסטיות של מיניות נשית. לייצור פורנוגרפיה בתנאים שאינם תנאי ניצול ודיכוי ושאינו תולדה של יחסים המושתתים על אי שיוויון מבני יש פוטנציאל רדיקאלי. נשים מדוכאות בזירה המינית בשני אופנים: הגדרתן כאובייקטים מיניים מזמינים עבור שימוש גברי או הדרת המיניות שלהן והגדרתה כלא קיימת או  כפסיבית ותגובתית. נשים הן לעולם לא סובייקטים מיניים ואוטונומיים כמו גברים אלא קבוצה מקופחת מינית שעליה להיאבק להשגת זכויות ארוטיות מלאות. הפורנוגרפיה, יחד עם הסטיות, נתפסת כפריבילגיה גברית. על נשים לנכס לעצמן את הפריבילגיה הזו במקום לנסות להעלימה. לפי מקינון ודבורקין, דיבור פורנוגרפי נשי הוא אוקסימורון. דבורקין מניחה יחס קבוע בין שיח לכוח: הפורנוגרפיה קשורה קשר בל יינתק לעליונות הגברית ולא ניתן להשתמש בה כדי לחתור תחתיה. גם כשלא מדובר בפורנוגרפיה אלימה, בהכרח נגרם נזק לנשים כיוון ש"כל פורנוגרפיה מיוצרת בתנאים של אי שיוויון". אישה לעולם אינה מעוניינת באמת להשתתף ביצירת פורנוגרפיה והתעשייה כולה מתקיימת בגלל הסרסורים והצרכנים.
 
דבורקין ומקינון רואות בפורנוגרפיה המיוצרת בשולי התעשייה גרסה של פורנו מיינסטרימי המשרתת גם היא את האידאולוגיה של ההיררכיה המגדרית. היכולות של סרטי שליטה נשית, לדוגמא, לעורר גירוי מיני, נובעות מהיות הסרטים שלילה או היפוך של הסדר התקני. בעצם, מקינון ודבורקין אינן מאפשרת כל ערעור על ההיררכיה המגדרית באמצעות פורנוגרפיה. בעיני, מתקיימת כאן סתירה לוגית, כיון שאם מיניות היא תולדה של הבניה חברתית אז ייצוגים פורנוגרפיים אלטרנטיביים יניבו בהכרח התנהגות מינית אלטרנטיבית. גישת האנטי-פורנוגרפיה מציגה תפיסה מהותנית של המיניות הגברית (נראה כי עצם הגירוי המיני הגברי טמון באי השיוויון בין המינים) ובאותה העת מייחלת ופועלת למען טרנספורמציה של המיניות ההטרוסקסואלית באמצעות ביטול הפורנוגרפיה המעצבת אותה. השאלה הנשאלת היא, האם ניתן בכלל ליצור פורנוגרפיה שאיננה מבוססת על אי שיוויון? הרי גם פורנוגרפיית שוליים היא תעשייה המבוססת על רווחים כלכליים. לטענתי, פורנוגרפיה לסבית או כזו המיוצרת בידי נשים ועבור נשים תתבסס גם היא על אי שיוויון- והפעם לא מגדרי אלא מעמדי. כשכסף מגדיר את יחסי הכוחות אזי בכל סוג של פורנוגרפיה, יהיה מי שיכתיב את הדימוי, שהוא בהכרח בעל האמצעים ואת מי שיציג בגופו את הדימוי לו התבקש, שהוא בהכרח נטול משאבים כלכליים ומכאן שבחירתו החופשית מוטלת בספק. פורנוגרפיה מתוך בחירה עשויה להתקיים, רק במקרים בהם המשתתפים רואים בה כלי לשחרור ולביטוי מיניותם ולא ככלי ליציאה ממעגל העוני או מינוף כלכלי.

(317) Online

אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים